Future Events

Setubailas Bachata-Boat  ( Rio Sado )

 

Setubailas Kizomba-Boat ( Rio Sado )

 

Setubailas Parque-Warner ( Madrid )

 

Setubailas Boot Camp

 

Setubailas Beach Party ( Galapos )

 

Setubailas Casino Tuxedo ( Casino de Troia )

 

Bachata Rio Tour ( Sevilha )

 

 

 

  

© 2015 by SeTuBailas… Those who dance are happier.